Phòng Kinh Doanh

Nếu bạn đang cần tư vấn/ báo giá về một trong các sản phẩm của chúng tôi; hay bạn muốn hợp tác kinh doanh. Hãy liên hệ nhân viên kinh doanh của chúng tôi:

Hotline: 024 6663 5005 (Công ty 08:00 – 17:00)

Email: tmdvtanthienkim@gmail.com